Kiinteistöverouudistus lykkääntyy vuoteen 2023

18.11.2020 / Talpa tiedottaa osakeyhtiöille

Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa siten, että kiinteistöjen verotusarvot vastaisivat nykyistä paremmin alueen todellista hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uuden aikataulun mukaan kiinteistöverouudistus tulee voimaan vuoden 2023 kiinteistöverotuksessa.

Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Koska kiinteistöjen verotusarvot valtaosin nousisivat, kuntien kiinteistöveroprosenttien ala-ja ylärajaa on vastaavasti tarkoitus alentaa.

Uudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuoden 2021 aikana.

Kiinteistöverouudistuksesta valtiovarainministeriön hankesivuilta