Tärkeitä lukuja vuonna 2021

22.12.2020 / Talpa tiedottaa osakeyhtiöille

Työantajan sairausvakuutusmaksu nousi ensi vuodelle hieman.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat

  • sairausvakuutusmaksu
  • työeläkevakuutusmaksu
  • työttömyysvakuutusmaksu
  • työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu
  • ryhmähenkivakuutusmaksu

Palkkojen sivukulut v. 2021:

Yritykset ja yhteisöt > Tietoa yritysverotuksesta > Työnantajana > Sosiaalivakuutusmaksut