Jaksotukset olennaisista eristä

16.12.2019 / Tilinpäätös

Kaikki olennaiset tapahtumat on kirjattava ja/tai oikaistava suoriteperusteisiksi viimeistään tilinpäätöksessä. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään kaudelle, jolla myynti ja osto ovat tosiasiassa tapahtuneet. Meno syntyy, kun tavara tai palvelu on vastaanotettu. Tulo syntyy, kun myyty tavara tai palvelu on luovutettu ostajalle. Maksuajankohdalla tai laskun eräpäivällä ei ole merkitystä.

Kunnan toiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman seuraamisessa tulee noudattaa periaatetta, jossa kyseessä olevalle kaudelle kuuluvat olennaiset tulot ja menot sisällytetään aina asianomaisen kuukauden kirjanpitoon; tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tavaroiden ja palvelujen myynti kirjataan sen tilikauden tulona, jolloin tavara tai palvelu on luovutettuOstolaskut kirjataan menoksi sille tilikaudelle, jolloin tavara tai palvelu on vastaanotettu. Tavaran ja palvelun toimituspäivä ratkaisee, mille vuodelle meno kuuluu (laskun päiväys tai eräpäivä ei merkitse).

Lue lisää: Suoriteperusteisen kirjanpidon tärkeys kunnan kirjanpidossa (alun perin julkaistu 15.6.2016)